Film & participatie

Studio Beeldrijk gebruikt film als participatief medium. Zij leert mensen films maken die zelf tot doelgroep van de film behoren. Dit biedt een grote meerwaarde. Enerzijds door de betrokkenheid van de maker bij het onderwerp, de maker van de film is immers ervaringsdeskundig. Anderzijds door het effect dat het maken van een film kan hebben. Door een film te maken verhoudt je je op een nieuwe manier tot de wereld om je heen. Je gaat op onderzoek uit, je gaat in gesprek met mensen, je verwoordt jouw ervaring en vragen en laat je leiden door je nieuwsgierigheid. Dit kan een heel nieuw licht geven op een situatie, een samenwerking of een gemeenschap. Het samen bekijken resultaat van het proces, de film zelf, is tot slot altijd een bijzonder moment. Een moment van trots, verrassing en verbinding waarin nieuwe wegen en nieuwe perspectieven zijn geboden.

BuurtBLIK

Met BuurtBLIK gaan 65-plussers met camera en microfoon op onderzoek uit naar activiteiten in Haarlem. Ze maken een ‘uitagenda’ in beeld. Het is een filmproject voor en door 70-plussers. Met als doel ouderen in Haarlem een wegwijzer te bieden naar activiteiten en ontmoetingen die bij hen passen.   

Dit project volgt de uitgangspunten van ‘particapatory video’ waarin een groep of community zijn eigen films creëert. Het werken met film is een prachtige manier om mensen samen te brengen, thema’s te onderzoeken en de deelnemers de gelegenheid te geven hun verhaal te vertellen en van waarde te zijn voor anderen.

Tijdens de pilot van het project in 2017 bleek dat het maken en tonen van de films voor de deelnemers van grote waarde was. Naast het feit dat er nieuwe ontmoetingen en vriendschappen ontstonden en velen hun weg vonden naar activiteiten, gaven de deelnemers aan dat het van groot belang voor hen was dat ze weer ‘meetelden’. Ze werken actief aan het doel een zinvolle oude dag mogelijk te maken voor anderen. Hun onderzoek daarin leggen ze vast op film en dit biedt een wegwijzer voor anderen. Daarmee zijn ze reiziger én gids. En hebben ondertussen een hoop plezier samen. Want voor iedereen is het nieuw en spannend. Ook hierin zijn ze gids: het ervaren van een drempel en tóch gaan.

De filmreportages die zij maken worden vertoond tijdens diverse bijeenkomsten en verspreid door de samenwerkingspartners, waaronder Haarlem Effect, BUUV, Dock Haarlem, stichting SHDH, Bibliotheek Haarlem, Pré Wonen, de Immanuelkerk, ZorgBalans, SportSupport, Rode Kruis en het Leger des Heils.

Veronique de Kwant, directeur HaarlemEffect en partner vanaf het eerste uur, zegt: 'Marieke en Mirna slagen er in om mensen die er tegen opzien om mee te doen aan groepsactiviteiten, of de mogelijkheden niet kennen, te laten zien dat nieuwe dingen leren en nieuwe kennissen maken juist op hogere leeftijd van waarde is.' 

Inge Veenstra, directeur ZorgBalans: ‘BuurtBLIK roept op een positieve manier op tot activeren van “jonge ouderen” in de wijk. Het doet een beroep op vindingrijkheid, creativiteit en nieuwsgierigheid door op zoek te laten gaan naar “verborgen” mogelijkheden. Door dat te filmen en te delen, ontstaat er een positieve flow. Voor de filmers, de buurt en de gefilmden. Mooi! Het project richt zich echt op de buurt. Het gaat om de wijk waar mensen wonen, dat maakt het heel concreet en dichtbij.'

Voor meer informatie: www.buurtblikhaarlem.nl en Facebook.

BuurtBLIK is een initiatief van Marieke Boon van Koningin Arthur en Mirna Ligthart van Studio Beeldrijk.

BuurtBLIK is mogelijk gemaakt door Gemeente Haarlem, Jacob Godshuis, Fonds voor Cultuurparticipatie, Bavo stichting, RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, Haarlem Effect, Dock en Zorggroep Reinalda.

Wilt u film ook inzetten als participatief middel in uw organisatie of project? Neem contact op met mirna@studiobeeldrijk.nl

image1.jpeg