Film & onderwijs

Studio Beeldrijk ontwikkelt lesmateriaal dat zich kenmerkt door interactiviteit, urgentie en creatieve uitdaging. Op het gebied van begrijpend kijken, film als middel om te leren en te presenteren en (persoonlijke) storytelling

Ik werk samen met partners als Meldrid Ibrahim, Educatief ontwerp en Petra Vlasman La Mira

Toekomstmakers! Filmende leerlingen als duurzame stadsreporters

In het filmproject ‘Toekomstmakers’ maakten leerlingen van groep acht van de Noordmansschool (vanaf september 2019 Pro Rege Noorderhof) uit Amsterdam Nieuw-West filmreportages over mensen uit de wijk die zich inzetten voor duurzaamheid. Mensen en organisaties die zich op een heel concrete manier inzetten voor een schone, duurzame en sociale stad waar mensen en natuur op een gezonde en prettige manier samen kunnen leven. 

De leerlingen filmden in de haven bij Prodock waar ze Roy van Climate Cleanup interviewden over het schoonmaken van de lucht door zeewier. Ze interviewden Raymon van Waternet die met een camera in de riolering onder school ging. Ze filmden bij de Buurttafel waar René soep maakt van ‘geredde’ groenten, ze interviewden Redouan die zich inzet om het afval van markt op het plein 40-45 te recycelen en het overgebleven voedsel te gebruiken in plaats van te verbranden en ze filmden bij de Tuin van Bret, het eerst ‘circulaire bedrijventerrein’ 

De leerlingen leren filmen en interviewen. Ze gebruiken film om op onderzoek uit te gaan in de wijk, in gesprek te gaan met buurtbewoners en bewustzijn te creëren  over hoe je vorm kan geven aan de wens om op een duurzame, sociale manier samen te leven. Of zoals Erva het verwoordt: ‘Als iemand een mening geeft is het maar een mening maar als iemand er iets aan probeert te doen dan helpt het echt.’ Ook leren ze dat je op die manier verhalen kan vertellen die er toe doen, die inspireren en bij kunnen dragen aan een betere wereld. 

Hun films werd tot een compilatie van 15 minuten gemonteerd door Mirna Ligthart en vertoond op 18 juni tijdens het We Make The City festival in New Metropolis. 

Het filmproject ‘Toekomstmakers’ is een initiatief van filmmaker/storyteller Mirna Ligthart in samenwerking met sociaal uitvinder Marieke Boon.


Cultuurreporters! Doorlopende leerlijn film voor het VMBO

De driejarige leerlijn Cultuurreporters! is een compleet pakket bestaande uit filmfragmenten met daaraan gekoppelde filmopdrachten. Wij trainen docenten in de uitvoer van de lessen en de begeleiding van de leerling bij het maken van hun eigen films. Momenteel werken we aan het derde leerjaar van de succesvolle leerlijn Film voor het VMBO In dit derde jaar ontwikkelen we vier blokken: 'Cultuurreporters! en lezen, Cultuurreporters! en alternatieve feiten, Cultuurreporters! en dromen en Cultuurreporters! en werk. We ontwikkelen het lesmateriaal op basis van het model voor Authentieke Kunsteducatie van Emiel Heijnen. De leerlingen voeren de lessen uit door middel van scrum.

Schermafbeelding 2018-04-17 om 08.51.02.png

Gedurende drie jaar zijn  de leerlingen inhoudelijk met non-fictie film bezig en zetten zij film in als creatief gereedschap om op onderzoek uit te gaan. Ze leren kritisch kijken naar media, filmen, interviewen en monteren. Ze brengen zichzelf en hun achtergrond, en de sociale en culturele omgeving van de school in beeld. Ze interviewen bijvoorbeeld de buurtbakker, vragen buurtbewoners om hun mening over de school, maken een zelfportret, interviewen een oma over haar jeugd of maken een promotiefilm voor het plaatselijke theater.

Cultuurreporters! won de IPON-Mediawijzer Award 2016. Uit het juryrapport: ‘In allerlei facetten loopt deze leerlijn vooruit op het leren zoals bedoeld door Platform 2032: ontdekkend, onderzoekend en creerend. En het is ook nog eens ontzettend leuk om te doen voor leerlingen en docenten! De leerlijn Cultuurreporters! gun je elke VMBO leerling in Nederland en verdient daarom breed de aandacht van het onderwijs. Cultuurreporters! wint daarom de IPON Mediawijzer.net Award.'

Cultuurreporters! wordt ontwikkeld door Studio Beeldrijk in samenwerking met Meldrid Ibrahim en heeft een eigen website: www.cultuurreporters.nl 

Bekijk hieronder de film over Cultuurreporters!